Renata Vlasáková

Bakalářská práce

Návrh bezbariérové trasy na území města

Proposal for a barrier-free route in city Holice
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na analýzu bezbariérových úprav přechodů pro chodce a u vstupů do veřejně přístupných objektů ve městě Holice. Pomocí metody teorie grafů navrhuje optimální (nejspolehlivější) bezbariérovou trasu na území tohoto města.
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of barrier-free pedestrian crossings and entry into public objects in city Holice. Using methods of graph theory proposes optimal (most reliable) barrier-free route in that city.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlasáková, Renata. Návrh bezbariérové trasy na území města. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera