Bc. Ivana Kolényová

Master's thesis

Projevy vývinového stresu na bázi lební

Markers of Developmental Stress on the Skull Base
Abstract:
The height of the skull base is an indicator of developmental stress, as it can be reduced by the action of prenatal stress factors. This flattening is called platybasis and it can have a negative impact on an individual's life. Two procedures were chosen to evaluate the height of the base of the skull. A coordinate gauge was used to measure the height and width of the base. For analysis of size and …more
Abstract:
Výška báze lební je ukazatelem vývinového stresu, kdy vlivem působení prenatálních stresových faktorů může docházet k jejímu snižování. Toto zplošťování se označuje jako platybázie a může mít negativní dopad na život jedince. K hodnocení výšky báze lební byly zvoleny dva postupy. K měření výšky a šířky báze lební bylo použito koordinátové měřidlo. K analýze velikosti a tvaru báze byla využita pak geometrická …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta