Marcela Hrušková

Bachelor's thesis

Projekt na analýzu organizační struktury ve Škoda Auto a.s.

The project to analyze the organizational structure at Škoda Auto a.s.
Abstract:
Obsahem mé práce je organizační struktura, projektové řízení a především řízení organizačních změn. Měla jsem možnost pracovat na velmi zajímavém projektu souvisejícím s úpravou stávající struktury s ohledem na zeštíhlení a snížení počtu řídících úrovní společnosti ŠKODA AUTO a.s.. Pomocí využití agilních metod se mi a celému projektovému týmu podařilo společně s oblastmi dosáhnout úspěchu a stanovených …more
Abstract:
The content of my work is organizational structure, project management and especially the management of organizational changes. I had the opportunity to work on a very interesting project related with the modification of the existing structure with regard to slimming down, and reducing the number of managerial levels in the company ŠKODA AUTO. Through the use of agile methods I and the whole project …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.
  • Reader: Bohumil Miniberger, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Business administration

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.