Anna Jirušková

Bakalářská práce

Figures of Speech in Political Speeches

Figures of Speech in Political Speeches
Abstract:
The bachelor paper ?Figures of Speech in Political Speeches? is concerned with the world of politics and expressions used by politicians. The main purpose of the work is to map the occurrence of rhetorical devices in the language of political discourse. The principal figures are metaphor, metonymy, simile, synecdoche and hyperbole. These particular figures will be introduced and discussed in this paper …více
Abstract:
Bakalářská práce ?Jazykové figury v politických projevech? se týká světa politiky a vyjadřování politiků. Hlavním cílem práce je vyhodnocení výskytu řečnických figur v politickém diskursu. Mezi nejdůležitější figury patří metafora, metonymie, přirovnání, synekdocha a hyperbola, které budou v této práci jednotlivě uvedeny a projednány. Údaje potřebné pro bakalářskou práci jsou získané z webových stránek …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jirušková, Anna. Figures of Speech in Political Speeches. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická