Michal Jaroš

Bakalářská práce

Systémy regionální veřejné dopravy - případová studie Ústecký a Karlovarský kraj

Systems of Regoinal Public Transport - case study Usti nad Labem and Karlovy Vary
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zhodnotit řešení systému veřejné dopravy v Ústeckém a Karlovarském kraji, vč. rámcového návrhu možného zlepšení současného stavu. V teoretické části se práce nejprve obecně zaměří na problematiku řešení regionálních systémů veřejné dopravy, tedy na hlavní funkce, právní rámec, podmínky, za kterých je veřejná osobní doprava poskytována, a také členění systému na subsystémy …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is an evaluation of current systems of public transport in the regions of Ústí nad Labem and Karlovy Vary, including a framework proposal for improvement of present situation. Theoretical chapter of this thesis focuses on problem-solving issues of regional public transport in general. These are especially its main functions, legal framework and conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Milan Damborský
  • Oponent: Jan Hana

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67596

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj