Bc. Richard Husár

Bakalářská práce

Auditování v systému Perun

Audit management in Perun system
Abstract:
The goal of this work was to implement an audit mechanism into the Perun system, which would replace storing messages in the string form and allow for more efficient filtering and processing of audit events.
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo implementovanie auditovacieho mechanizmu do systému Perun, ktoré by nahradilo ukladanie správ v textovom reťazci a umožnovalo efektívnejšie formy filtrovania a spracovávania auditovacích udalostí.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Slávek Licehammer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma