Bc. Irena Chudobová

Bakalářská práce

Zapojení seniorů do programu Senior akademie

The participation of the elderly on Senior Academy project
Anotace:
Anotace Název bakalářské práce: Zapojení seniorů do programu Senior akademie Autorka práce: Irena Chudobová Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Počet slov: 11 132 Bakalářská práce se zabývá očekáváním a motivací seniorů k účasti na programu senior akademie městské policie Brno. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „Jaká mají senioři očekávání a motivaci k účasti …více
Abstract:
Annotation Title of the bachelor´s work: Integration of seniors into the programme Senior academy Author: Irena Chudobová Supervisor of the work: PhDr. Kateřina Kubalčíková, PhD. Number of words: 11 132 This bachelor´s work deals with the senior expectation and motivation towards the participation in the programme Senior academy of the metropolitan police Brno. The aim of the work is to make out the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seidlmanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií