Bc. Eliška Svobodová

Bachelor's thesis

Romantismus a romantika v díle Josefa Váchala věnovaném Šumavě

Romanticism and Romantic in Josef Váchal`s Artwork dedicated to Bohemian Forest
Abstract:
Jádro této práce tvoří analýza romantických prvků v díle malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Autorka se soustředila na tvorbu inspirovanou šumavským krajem: knihy Šumava umírající a romantická, Očarovaná Šumava, Christian Heinrich Spiess a "dopis - román" Živant a Umrlanti. Tato díla jsou rozebrána z hlediska předem zvolených kategorií, vycházejících z ústředních témat romantismu: 1. Příroda …more
Abstract:
The work is focused on analyzing romantic elements in artwork of Josef Váchal, a Czech painter, graphic artist, and writer. The analysis was based on artwork inspired by the mountain range of Šumava in Southern Bohemia. Váchal is author of books such as "Šumava umírající a romantická" (Šumava Dying and Romantic), "Očarovaná Šumava" (Bewitched Šumava), "Christian Heinrich Spiess" and "Živant a umrlanti …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Hana Klínková
  • Reader: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Theses on a related topic