Bc. Eliška Svobodová

Bachelor's thesis

Romantismus a romantika v díle Josefa Váchala věnovaném Šumavě

Romanticism and Romantic in Josef Váchal`s Artwork dedicated to Bohemian Forest
Anotácia:
Jádro této práce tvoří analýza romantických prvků v díle malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Autorka se soustředila na tvorbu inspirovanou šumavským krajem: knihy Šumava umírající a romantická, Očarovaná Šumava, Christian Heinrich Spiess a "dopis - román" Živant a Umrlanti. Tato díla jsou rozebrána z hlediska předem zvolených kategorií, vycházejících z ústředních témat romantismu: 1. Příroda …viac
Abstract:
The work is focused on analyzing romantic elements in artwork of Josef Váchal, a Czech painter, graphic artist, and writer. The analysis was based on artwork inspired by the mountain range of Šumava in Southern Bohemia. Váchal is author of books such as "Šumava umírající a romantická" (Šumava Dying and Romantic), "Očarovaná Šumava" (Bewitched Šumava), "Christian Heinrich Spiess" and "Živant a umrlanti …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedúci: PhDr. Hana Klínková
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Práce na příbuzné téma