Patrik Tománek

Bakalářská práce

Křižovatka Výstavní - Halasova v Ostravě

Intersection Vystavni - Halasova in Ostrava-City
Anotace:
Cílem bakalářské práce je provést porovnání dvou různých režimů organizace a řízení provozu na křižovatce (průsečná se zalomenou předností; okružní) za účelem zhodnocení rekonstrukce z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Po úvodním seznámení s křižovatkou ve své práci uvádím výsledky provedených dopravních průzkumů (průzkum intenzit, směrový průzkum, analýzu dopravní nehodovosti, atp.) v období …více
Abstract:
The aim of the thesis is to compare two different modes of organization and management of traffic at the intersection (with kinked highway; roundabout) to assess reconstruction of road safety. After initial familiarization with the intersection I mention the results of traffic surveys (survey intensity, directional survey analysis of traffic accidents, etc . ) in the period before and after the conversion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava