Theses 

Státní odborná škola pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí 1874-1951. Významní umělci z řad pedagogů a studentů. – Bc. Pavla KNÁPKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavla KNÁPKOVÁ

Diplomová práce

Státní odborná škola pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí 1874-1951. Významní umělci z řad pedagogů a studentů.

State school for wood processing in Valašské Meziříčí 1874-1951. Its outstanding artists from group of teachers and graduates.

Anotace: Státní odborná škola pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí byla součástí státního uměleckořemeslného školství Rakouska - Uherska a měla se podílet na pozvednutí úrovně uměleckých řemesel. Toto zaměření však od počátku 20. století přesáhla a díky vynikajícím profesorům, kteří na ní působili, sledovala svou tvorbou současné proudy uměleckého řemesla, výtvarného umění a výtvarné pedagogiky. V práci jsou zahrnuty medailony nejvýznamnějších výtvarných umělců a architektů, spojených se školou a katalog dochovaných realizací školy.

Abstract: This thesis maps history and art works of State school for wood processing in Valašském Meziříčí. This school was founded as an component of art and crafts movement in Austrian - Hungarian monarchy. This situation was changed in the begining of 20. century. At school were teaching significant architects, that came from Prague, and they help to raise level of education at this school. Thesis contains medallions of significant artists and architects allied with school, an catalog of altars, toys and furniture sets made by school, mostly designed by the teachers.

Klíčová slova: Státní odborná škola pro zpracování dřeva, Valašské Meziříčí, umělecké řemeslo, výtvarná pedagogiky, Arts and Crafts, nábytková tvorba, hračka, oltář, Světová výstava v Paříži 1900, Výstava dekorativních umění v Paříži roku 1925, Výstava soudobé kultury v Brně 1928

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KNÁPKOVÁ, Pavla. Státní odborná škola pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí 1874-1951. Významní umělci z řad pedagogů a studentů.. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:24, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz