Markéta NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Vodní květy sinic vybraných rybníků na území CHKO Poodří (Jistebník)

Blue green algae in selected ponds (Poodří PLA)
Anotace:
Tato práce je zaměřena na sinice tvořící vodní květy. První část obsahuje rešerši o CHKO Poodří a sinicích. Druhá část je věnována vlastnímu výzkumu variability a sezonní dynamiky fytoplanktonu ve čtyřech rybnících různé plošné výměry na území CHKO Poodří. Právě sinice jsou častou součástí fytoplanktonu hlavně v létě. Při výzkumu bylo celkem determinováno 42 taxonů sinic a řas, z nichž 5 taxonů patřilo …více
Abstract:
This thesis is focused on the Cyanobacteria forming water blooms. First part contains a literature review of Poodří PLA and Cyanobacteria. Second part is devoted to my own research of seasonal variability of phytoplankton in four ponds with different acreage in Poodří PLA. Cyanobacteria are common part of phytoplankton, especially in summer. 42 taxa of blue-green algae and algae were determined during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Markéta. Vodní květy sinic vybraných rybníků na území CHKO Poodří (Jistebník). Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma