Bc. Markéta Kocianová

Diplomová práce

Majetkové poměry benediktinského kláštera v Rajhradě ve středověku

Property relations of Benedictine Cloister in Rajhrad in the Middle Ages
Anotace:
Úkolem této magisterské diplomové práce bylo přiblížit hospodářství a majetkové poměry benediktinského kláštera v Rajhradě v období středověku (tj. do 15.století).Práce se také pokouší zachytit strukturu a vývoj jednotlivých klášterních držav, stejně tak události, které se na této proměně podílely. V neposlední řadě je v práci nastíněna také historie kláštera od jeho založení.
Abstract:
The aim of this Diplom Thesis was to show the economic development of the Benedictine Cloister in Rajhrad during the Middle Ages.This Diplom Thesis try to describe the structure and development of cloister`s property and his changes during this period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta