Bc. Štěpán Koubek

Bakalářská práce

Regionální terminály VRT - přístupy, dopravní role, české reálie

High-speed regional terminals - approaches, transport roles, situation in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá regionálními terminály na vysokorychlostních železnicích, protože toto téma začíná být stále aktuálnější i v České republice. První část práce je věnována regionálním terminálům ve Francii, Španělsku, v Německu a v Belgii. Pro tyto terminály byl zjišťován počet obyvatel v jejich nejbližším okolí, počet vlaků, které zde zastavují a další údaje, abychom si mohli udělat …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to regional terminals on high-speed rail, because this topic begins to be more actual in the Czech Republic too. The first part of this work is about regional terminals in France, Spain, Germany and Belgium. For these stations was detected population in the immediate vicinity, number of trains that stop there and other information, so that we can make a comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Dujka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta