Ing. Ihor Tsarov

Diplomová práce

Aplikace koncepce talent managementu podniky v České republice

Application of the Talent Management Concept by businesses in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Aplikace koncepce talent managementu podniky v České republice“ je analýza využití talent managementu v rámci českých podniků. V teoretické části jsou definovány pojmy talent a talent management a představeny jeho procesy, důvody zavedení, výhody a nevýhody. Dále je teoretická část zaměřena na zjištění potřeb a preferencí studentů a absolventů a jak s nimi pracovat v koncepci …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis “Application of the talent management concept by businesses in the Czech Republic” is analysis of talent management use in Czech companies. In a theoretical part talent and talent management are defined and their processes, reasons for implementation, advantages as well as disadvantages are presented. Furthermore, the theoretical part is focused on identification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček
  • Oponent: Mag. Dr. Eva Born

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta