Bc. Nikol Kmentová

Diplomová práce

Monogenea hlubinných cichlid jezera Tanganika: snížená specifita nebo skrytá diverzita?

Monogenean parasites from deepwater Lake Tanganyika cichlids: reduced specificity or hidden diversity?
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme žábrohlístům vyskytujících se na hlubinných druzích cichlid jezera Tanganika. Toto jezero je jedním z nejdůležitějších míst pro studium biologické rozmanitosti jakož i procesů a mechanimů evoluce. Je překvapivé, jak málo informací bylo doposud zjištěno o zdejší parazitické fauně. Jedna z předchozích studií naznačuje snížení hostitelské specifity třídy Monogenea (Cihlidogyrus …více
Abstract:
In this thesis we focus on the monogenean fauna of cichlid species prefering deepwater habitat in Lake Tanganyika. The lake is one of the most important study areas in the fields of biodiversity and of evolutionary biology. Surprisingly, the knowledge about the lake’s parasite is still premature. A previous study indicated a reduction of monogenean host specifity (Cichlidogyrus, Dactylogyridae) in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Ph.D. Maarten Pieterjan Vanhove

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta