MUDr. Filip Černoch, Ph.D.

Doctoral thesis

Využití svalového laloku typu „turn over flap“ v rekonstrukci recidivujících ischiadických dekubitů

Using the muscle „turn over“ flap in reconstruction of recurrent ischial pressure ulcers
Abstract:
Tato disertační práce obsahuje vyhodnocení nově zavedené operační techniky používané k uzávěru chronických ischiadických dekubitů. V teoretické části seznamuje s příčinou, prevencí a léčbou dekubitů. V praktické části popisuje použití rekonstrukční techniky „turn over“ svalového laloku. Následně na souboru pacientů srovnává tuto metodu s dalšími dvěma nejčastějšími alternativními způsoby operační léčby …more
Abstract:
This dissertation work contains an evaluation of the newly introduced reconstruction of chronic ischial pressure ulcers. The theoretical part of the work introduces the cause, prevention and treatment of pressure ulcers. The practical part of the work describes reconstruction by turn over muscle flap. Afterwards, in a group of patients, this work compares reconstruction by turn over muscle flap with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 3. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 4. 2022
  • Supervisor: MUDr. Petr Šín, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
Surgery and Reproductive Medicine / Surgery

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.