Theses 

Loajalita k destinaci – Bc. Šárka Vlachová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Šárka Vlachová

Master's thesis

Loajalita k destinaci

Loyalty to the destination

Abstract: Vlachová, Š. Loajalita k destinaci. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Práce se zabývá loajalitou k destinaci Moravský kras a okolí. V první části práce byla zpracována literární rešerše za využití českých i zahraničních sekundárních zdrojů. V druhé části práce bylo provedeno dotazníkové šetření, na které odpovědělo 408 respondentů. Na základě výsledků tohoto šetření byla zkoumána spokojenost návštěvníků s destinací a jejich loajalita k ní. S pomocí regresní analýzy a IPA analýzy byly identifikovány faktory, které nejvíce ovlivňují spokojenost a loajalitu návštěvníků a na základě těchto informací byla formulována doporučení pro destinační management.

Abstract: Vlachová, Š. Loyalty to the destination. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2018. The thesis deals with loyalty to the Moravian Karst region and its surroundings. In the first part of the work a literary research was made using Czech and foreign secondary sources. In the second part of the thesis a questionnaire survey was conducted, to which 408 respondents answered. Based on the results of this survey, visitors' satisfaction with the destination and their loyalty to it was examined. With the help of regression analysis and IPA analysis, the factors that most affect the satisfaction and loyalty of visitors were identified and recommendations for destination management were formulated based on this information.

Keywords: destinace, kvalita, Moravský kras a okolí, regresní analýza, IPA analýza, loajalita, destinační management, spokojenost

Keywords: destination management, satisfaction, regression analysis, Moravian Karst and surroundings, IPA analysis, loyalty, destination, quality

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61335 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/5/2019 09:13, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz