Mgr. Adam Staveník

Bakalářská práce

Modernita a holocaust Zygmunta Baumana a její kritika

Zygmunt Bauman's Modernity and the Holocaust and its Critics
Anotace:
Tato bakalářská práce rozebírá pojetí holocaustu Zygmunta Baumana a jeho kritiku. V první části práce je popsána Baumanova teorie holocaustu, která byla představena především v knize Modernita a holocaust. Baumanova analýza holocaustu stojí především na popisu role modernity, analýze německého antisemitismu a byrokracie spolu s rozborem povahy morálního jednání a vlivu vzdálenosti na morálku. Druhá …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with Zygmunt Bauman's analysis of the holocaust and its critique. In the first part of the thesis is discussed Bauman's theory of the holocaust which was introduced in his book Modernity and the holocaust. Bauman's analysis of the holocaust stands on description of modernity and its role as well as on analysis of German antisemitism and bureaucracy along with description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Martina Potančok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma