Bc. Larysa Kokešová

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of financial stability and performance of the company
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je změřit a ohodnotit finanční stabilitu a výkonnost společnosti STRABAG a.s. v období let 2006 – 2008, použitím vybraných metod finanční analýzy, ke které je přistupováno jako k tradiční metodě měření finanční výkonností podniku. Práce je rozdělená do dvou časti. V první části práce, teoreticko-metodologické, jsou shrnuty teoretické poznatky k tradičním i moderním metodám …více
Abstract:
Das Ziel dieser Arbeit ist in der Messung und Bewertung der finanziellen Stabilität und Leistungsfähigkeit der Aktiengesellschaft STRABAG in den Jahren 2006 - 2008, mit der gewählten Methodik der Finanzanalyse, die als traditionelle Methode zur Messung der finanziellen Gesellschaftsleistung betrachtet wird. Die Arbeit ist in zwei Teile geteilt. Im ersten, theoretisch – methodologischen, Teil, werden …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance