BcA. Hana MIŠOVIČOVÁ

Bakalářská práce

Telo, myseľ, duša

Body, mind, soul
Abstract:
The theme of my work is the human body and our attitude towards it and to ourselves as we are. What actually is beauty? What is men and women most common attitude to it? The importance of the physical ideal of beauty. Dissatisfaction and the need to change ourselves. Where are the limits of what is beautiful and what is not? Body in all its naturalness.
Abstract:
Témou mojej bakalárskej práce je ľudské telo a náš postoj k nemu a k nám samotným. Čo je to vlastne krása? Aký k nej majú muži a ženy zväčša postoj? Dôležitosť fyzického ideálu krásy. Nespokojnosť a potreby meniť sami seba. Kde sa nachádzajú hranice toho, čo je pekné a čo už nie? Telo v celej jeho prirodzenosti.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lubomír Jarcovják

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIŠOVIČOVÁ, Hana. Telo, myseľ, duša. Zlín, 2011. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Grafika