Bc. Radek VOZÁK

Master's thesis

Systém pro řízení a monitorování síťového provozu

System for controling and monitoring of network traffic
Anotácia:
Tato práce se zabývá realizací systému pro řízení a monitorování síťového provozu na prvcích Mikrotik RouterBoard s operačním systémem RouterOS. Pro testy byly vybrány routery RB1100, RB433AH, RB600, RB2011L, RB450 a testovací server Intel s operačním systémem Ubuntu 13.10. Prvním úkolem je seznámení s hardwarem RouterBoard a softwarem RouterOS a možnostmi použití v oblasti monitorování a řízení síťového …viac
Abstract:
This work deals with realization of a system for controlling and monitoring of network traffic on routers Mikrotik RouterBoard with the operating system RouterOS. The routers RB1100, RB433AH, RB600, RB2011L, RB450 and the testing server Intel with the operating system Ubuntu 13.10 were chosen for the testing of the system. The first task is familirization with the hardware RouterBoard and the software …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jiří Ledvina, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOZÁK, Radek. Systém pro řízení a monitorování síťového provozu. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / odbor:
Computer Science and Engineering / Distributed Systems and Computer Networks