Bc. Martin Navrátil

Diplomová práce

Panopticon 2.0: Social sorting online

Panopticon 2.0: Social sorting online
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zkoumání konceptu Panoptikonu s ohledem na jeho nedávné transformace v sociální teorii. Hlavní výzkumná otázka zní: Jeví se koncept Panoptikonu jako stále relevantní v rámci sociální teorie v „informačním věku“? Posun v použití konceptu a jeho význam bude interpretován s ohledem na technologické, ekonomické a sociální změny v rámci sociální struktury. Cílem je zjistit, jak …více
Abstract:
The primary aim of the thesis is to describe recent transformations and uses of the concept of the Panopticon in social theory. The shifts in uses of the term and its meaning will be interpreted, with regard to particular technological, economic and social changes, such as changes in surveillance practices and social control. The aim is to identify how the concept of the Panopticon has changed, and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie