Lukáš Čermák

Bakalářská práce

Nominal and Verbal Features in English and Czech Language (Style of administrative Works)

Nominal and Verbal Features in English and Czech Language (Style of administrative Works)
Abstract:
Bachelor's thesis describes English and Czech nominal tendencies and their equivalents with respect to the administrative style. The administrative texts for analysis were provided by a web portal of European Union called EUR-Lex, which is the source of those texts. The thesis compares both Czech and English versions of the texts and ascertains to what extent is Czech language influenced by English …více
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje nominálním tendencím angličtiny a češtiny na příkladech administrativního stylu. Zdrojem administrativních textů pro analýzu byl portál Evropské Unie EUR-Lex, na kterém se dokumenty takového rázu nacházejí. Práce srovnává české a anglické texty z různých hledisek a zjišťuje, do jaké míry je čeština ovlivněna anglickými tendencemi. Práce se také zaměřuje na stylistiku a hodnotí …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čermák, Lukáš. Nominal and Verbal Features in English and Czech Language (Style of administrative Works). Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma