Bc. Sandra Ambrová

Bakalářská práce

Liečebne-rehabilitačný plán a postup u pacienta s Parkinsonovou chorobou

Medical rehabilitation program and process in treatment of Parkinson's disease
Abstract:
The thesis of my bachelor's work deals with the issue of the Parkinson's disease. It is a neurodegenerative disease, affecting basal ganglia in brain. The work is divided into three parts. General part contains anatomy of basal ganglia, patophysiology, clinical signs of the disease, diagnostics as well as therapy. In a special part there are means of healing physical education, physical therapy and …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou Parkinsonovej choroby. Jedná sa o neurodegeneratívne ochorenie, postihujúce bazálne gangliá. Je rozdelená do troch častí. Všeobecná časť obsahuje anatómiu bazálnych ganglií, patofyziológiu, klinické príznaky choroby, diagnostiku i možnosti terapie. V špeciálnej časti sú uvedené prostriedky liečebnej telesnej výchovy, fyzikálnej terapie a špeciálne techniky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Eva Pospíšilová
  • Oponent: MUDr. Jitka Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie