Bc. Tomáš Smital

Bachelor's thesis

Odpadové hospodářství obcí

Municipal waste management
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem odpadového hospodářství v obcích. V úvodu práce popisuji obecné informace, které se týkají rozdělení odpadů. V dalších částech se věnuji odpadům komunálním, které vznikají na území obce. Důležitou část práce zahrnuje nakládání s těmito odpady, které je definováno v zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a ekonomikou odpadového hospodářství, to znamená náklady na …more
Abstract:
This thesis deals with waste management in municipalities. The introduction describes general information regarding the distribution of waste. In the next sections I deal with municipal waste that arise in the municipality. An important part of the work involves the management of these wastes, which is defined in Act No. 185/2001 Coll., On waste and waste management economy, that is, the cost of waste …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní