Bc. Veronika FRYZELKOVÁ

Diplomová práce

Cílená metabolomická analýza vzorků plazem pacientů s karcinomem ledvin

The targeted metabolomic analysis of plasma samples of patients suffering from kidney cancer
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na identifikaci signifikantních metabolitů v plazmatických vzorcích získaných od pacientů s karcinomem ledvin porovnávaných se zdravými jedinci. Pro tento účel byl použit metabolomický přístup s využitím ultra-účinné kapalinové chromatografie s tandemovým hmotnostním spektrometrem. Získaná data byla zpracována, podrobena statistické analýze a interpretována. V teoretické …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the identification of significant metabolites in plasma samples obtained from patients with kidney cancer compared with healthy individuals. For this purpose, was used a metabolomic approach using ultra-performance liquid chromatography with a tandem mass spectrometer. The obtained data were processed, subjected to statistical analysis and interpreted. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dana Dobešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRYZELKOVÁ, Veronika. Cílená metabolomická analýza vzorků plazem pacientů s karcinomem ledvin. Olomouc, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.