Bc. Veronika Inchina

Master's thesis

Manažerské kompetence a jejich rozvoj

Development of management skills
Abstract:
AbstraktNázev práce: Manažerské kompetence a jejich rozvojAutor: Veronika Inchina Vedoucí práce: PhDr. Durda LukášAbstrakt: Cílem výzkumu bylo zmapovat a zhodnotit současné přístupy k tvorbě kompetenčních modelů a k rozvoji manažerských kompetencí, analyzovat současné přístupy k rozvoji manažerských kompetencí v ČR a v konečné fázi navrhnout doporučení pro praxi a další výzkum. Teoretická část práce …more
Abstract:
Title: Development of management skillsAuthor: Veronika InchinaSupervisor: PhDr. Durda LukášAbstract: The aim of the research was to map and evaluate current approaches for developing competency models and for developing managerial competencies, analyze current approaches for developing managerial competencies in the Czech Republic and make recommendations for practice and further research.The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Supervisor: PhDr. Lukáš Durda
  • Reader: Jiří Mezuláník, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Master programme / field:
Business Administration / Entrepreneurship

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.