Bc. Veronika Inchina

Master's thesis

Manažerské kompetence a jejich rozvoj

Development of management skills
Anotácia:
AbstraktNázev práce: Manažerské kompetence a jejich rozvojAutor: Veronika Inchina Vedoucí práce: PhDr. Durda LukášAbstrakt: Cílem výzkumu bylo zmapovat a zhodnotit současné přístupy k tvorbě kompetenčních modelů a k rozvoji manažerských kompetencí, analyzovat současné přístupy k rozvoji manažerských kompetencí v ČR a v konečné fázi navrhnout doporučení pro praxi a další výzkum. Teoretická část práce …viac
Abstract:
Title: Development of management skillsAuthor: Veronika InchinaSupervisor: PhDr. Durda LukášAbstract: The aim of the research was to map and evaluate current approaches for developing competency models and for developing managerial competencies, analyze current approaches for developing managerial competencies in the Czech Republic and make recommendations for practice and further research.The theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedúci: PhDr. Lukáš Durda
  • Oponent: Jiří Mezuláník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Master programme / odbor:
Business Administration / Entrepreneurship

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.