Mgr. Zuzana Petřeková

Diplomová práce

Pojetí svobody u J.- P. Sartra a Z. Baumana

Conception of Freedom by J.-P. Sartre and Z. Bauman
Anotace:
Diplomová práce srovnává pohled na svobodu Jean - Paul Sartra a Zygmunta Baumana. U Sartra se vychází z rozboru zvláště dramatických prací a v rámci jeho zájmu o svobodu se práce zaměřuje na podtémata úzkosti, odpovědnosti, autenticity, vztahu jedince a prostředí, vztahu Já a Druhých. Při analýze Baumanova názoru na svobodu člověka v současném světě se vychází z děl napsaných v 80. a 90. letech 20 …více
Abstract:
The diploma thesis compares Jean-Paul Sartres and Zygmunt Baumans conceptions of freedom. The analysis of Sartres view of freedom based on his dramatic works focuses on topics such as anxiety, responsibility, authenticity, the relationship between individual and environment, and the relationship between the Self and Others. The analysis of Baumans thinking of freedom draws upon his works written in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy