Theses 

OSOBNOSTNĚ ORIENTOVANÁ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE – Marie Kůgelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku

Marie Kůgelová

Bakalářská práce

OSOBNOSTNĚ ORIENTOVANÁ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Individually oriented education in nursery schools

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na vymezení pojmu osobnostně orientované výchovy. Skládá se ze dvou částí. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu dětství a pohledem na dětství v historických proměnách, proměnami názorů na předškolní výchovu a osobnostně zaměře- ným pojetím výchovy. Cílem empirické části je zmapovat a analyzovat vyuţití osobnostně orientovaného přístupu k dítěti v současných mateřských školách, zjistit vztah učitelky k dítěti, k rodině, ke hře a učení, k počátečnímu vzdělávání, individualizaci a alternativnosti. Dalším cílem je provést komparaci názorů učitelek dle délky praxe v mateřské škole a pouká- zat na problémy, které se v současném předškolním vzdělávání vyskytují

Abstract: The bachelor thesis focuses on individually oriented education´s concept´s delimitation. It consists of two parts. The theoretical part deals with a childhood´s notion and its perception during historic periods, variability of pre-school education´s attitudes and its individual con- ception. The goal of the practical part is the mapping and the analysis of an individual approach´s uti- lization for current nursery schools, identification of teacher´s relations to a child, a family, a game and teaching, to an early education, individualization and alternative. Another aim is to compare teacher´s opinions according to their pre-school work experience length and pointing out problems which are occuring in present pre-school education

Klíčová slova: Osobnostně orientované pojetí výchovy, sociocentrické zaměření výchovy, pedocentrické zaměření výchovy, individualizace, spontánní hra, tvořivost, alternativnost

Keywords: individually oriented education, sociocentric education, pedocentric education, individualization, spontaneous game, creativity, alternative

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: Eva Šmelová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:42, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz