Kizito Anaab Akantigsi

Bachelor's thesis

Challenges of Rural-Urban Migration: A Case Study of Ga West Municipal District of Ghana

Problémy venkovské a městské migrace: případová studie městského okresu Ghana z města Ga.
Abstract:
Tato studie hodnotí důsledky migrace venkovských a městských měst v městské části Ghana v oblasti Ga West. Konkrétně studie zkoumá příčiny, přínosy a výzvy migrace v okrese. Při realizaci cílů studie bylo v okrese náhodně vybráno 55 migrantů. Respondenti byli dotazováni pomocí uzavřených a otevřených dotazníků.Studie ukázala,že přelidnění a nelegální obchodování v městské čtvrti Ga West v Ghaně byly …more
Abstract:
Rural-urban migration has grave consequences on both urban and remote areas, especially in developing countries, such as Ghana. This study assesses the implications of rural-urban migration in Ga West Municipal District of Ghana. Specifically, the study investigates the causes, benefits and challenges of migration in the district. In realising the objectives of the study, 55 migrants were randomly …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Nahanga Verter, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / International Development Studies