Simona VENKRBCOVÁ

Bachelor's thesis

Czechs in America: Czech migration to the United States in the 20th century (including interviews with Czech emigres carried out by the author)

Czechs in America: Czech migration to the United States in the 20th century (including interviews with Czech emigres carried out by the author)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá migrací Čechů do Spojených států amerických ve 20. století. Mimo jiné se také zaměřuje na historii migrace, která tomu předcházela, důvody pro emigraci, proces emigrace do Ameriky a následný proces asimilace v novém prostředí. Druhá část této práce se věnuje rozhovorům s 9 českými emigranty, kteří ve 20. století opustili svou rodnou zema odešli do Spojených států amerických …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with Czech emigration to the United States of America in the 20th century. Among other things, it focuses on the history of migration that preceded, the reasons for emigration, the process of emigration to America and the subsequent process of assimilation in the new environment. The second part of the thesis includes interviews with 9 Czech emigrants who decided to leave …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Bc. Skyland Václav Kobylak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VENKRBCOVÁ, Simona. Czechs in America: Czech migration to the United States in the 20th century (including interviews with Czech emigres carried out by the author). Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/