Ing. Martin Křesťan

Bakalářská práce

Úvěrové společnosti a osobní bankroty

Credit companies and personal bankruptcy
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Úvěrové společnosti a osobní bankroty“ je rozbor současného stavu úvěrových obchodů v ČR. Popis a zjištění rozdílů mezi bankovními a nebankovními úvěry je tématem první části. Následuje téma osobních bankrotů, které jsou důsledkem několika problémů. Problémy spojené s nebankovními úvěry, jako je Finanční negramotnost, nebo vysoké RPSN, jsou analyzovány v poslední části, …více
Abstract:
This bachelor thesis called Credit companies and personal bankruptcy is concerned with the analysis of present condition of the credit unions in Czech Republic. The first part of the thesis deals with the description and detection of the differences between banking and non-banking credits. Next follows the topic called personal bankruptcy which is the result of several matters. Problems associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petr Červinek
  • Oponent: RNDr. František Čámský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta