Mgr. Jana Mašková

Bakalářská práce

Východní motivy a motiv smrti v povídkách I. A. Bunina

The Eastern Motifs and the Motiv of Death in the Short-Stories by I. A. Bunin
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce pojednává o východních motivech a motivu smrti v povídkové tvorbě I. A. Bunina. Obsahem práce je analýza pěti povídek, z nichž čtyři mají víceméně cestopisný charakter a ústředním motivem poslední z nich je smrt. Práce srovnává pojetí smrti v jednotlivých povídkách a zaměřuje se na autorovo inklinování k buddhismu a taoismu. Pozornost je také věnována přírodě a její …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the Eastern motifs and with the motive of Death in the short stories of I. A. Bunin. The subject of the thesis is the analysis of five short stories. Four of them are of more or less travelogue character. The central theme of the last one is death. The thesis compares conception of death in the single short stories and focuses on the author´s tending to Buddhism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta