Mgr. Bohdana BŘEGOVÁ

Disertační práce

Ošetřovatelská diagnostika v oblasti sexuálních potřeb pacientů s hypertenzí

Nursing Diagnosis of area Sexual need pacients with Hypertension
Anotace:
ABSTRAKT BŘEGOVÁ, Bohdana. Ošetřovatelská diagnostika v oblasti sexuálních potřeb pacientů s hypertenzí. [disertační práce]. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence. Školitel: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. Studijní obor: P5341 Ošetřovatelství. Stupeň odborné kvalifikace: doktor filozofie (philosophiae doctor, Ph.D.). Úvod: Životní spokojenost …více
Abstract:
BŘEGOVÁ, Bohdana. Nursing Diagnosis of area Sexual need pacients with Hypertension. [dissertation thesis]. University of Ostrava, Faculty of Medicine, Departament of Nursing and Midwifery. Supervisor: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. Study programme: P5341 Nursing. Degree of scientific qualification: philosophy doctor (philosophiae doctor, Ph.D.). Introduction: An individual´s happiness is influenced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015
Zveřejnit od: 31. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŘEGOVÁ, Bohdana. Ošetřovatelská diagnostika v oblasti sexuálních potřeb pacientů s hypertenzí. Ostrava, 2015. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství

Práce na příbuzné téma