Bc. Ema Jančářová

Diplomová práce

Použití dimetakrylátu modifikovaných koloidním stříbrem jako bakteriocidní přídavky u dentálních materiálů

Use of silver containing compounds as bacteriocides in dimethacrylate based dental materials
Anotace:
Cílem práce bylo prověřit možnosti modifikace pryskyřic používaných v zubním lékařství pomocí sloučenin obsahujících stříbro. Kompozitní dentální materiály nabízí vynikající mechanické i estetické vlastnosti, nicméně k jejich organické fázi (pryskyřici) adherují ve zvýšené míře bakterie orální mikroflóry , což může vést k e zvýšené tvorbě organického plaku s následným vznikem sekundárního zubního kazu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to study the possibilities of modifying resins used in dentistry by compounds containing silver. Composite dental materials offer excellent mechanical and esthetical properties, nevertheless, bacteria of the oral microflora adhere to their organic phase (resin) in a greater degree, which may lead to the increased formation of organic plaque with the consequential development …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta