Bc. Zuzana Jiránková

Bakalářská práce

Metagramatika angličtiny pro syntaktický analyzátor synt

English Metagrammar for the synt Syntactic Analyser
Anotace:
Tato práce se zabývá gramatickými formalismy, které byly aplikovány na angličtinu. Dále se zabývá adaptací vybraného gramatického popisu angličtiny (Chomského frázové gramatiky) pro použití v systému Synt.
Abstract:
My thesis describes in short those grammars that were developed in English grammar. The main goal of this thesis is to implement the selected grammar (Chomsky's phrasal grammar) for the use in the Synt Syntactic Analyser.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika