Bc. Pavla SOUKUPOVÁ

Diplomová práce

Problematika přijmutí kompetence ke katetrizaci močového měchýře muže sestrou specialistkou (ARIP)

The Problems of Acceptability of Competence of a Specialist Nurse (ARIC) to Male Urethral Catheterization
Anotace:
S přijetím zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků došlo k mnoha změnám, které se týkají i změn v kompetencích sester. Cíl pro kvantitativní výzkum: Cíl 1. Zjistit, zda sestry se specializací ARIP katetrizují močový měchýř muže. Cíl 2. Zjistit, zda sestry se specializací ARIP mají zájem zvýšit si povědomí o katetrizaci močového měchýře muže …více
Abstract:
The passing of the act on non-physician medical professions and the decree on activities of healthcare workers has brought numerous changes that are also linked to changes of nurse competences. Aim 1: To find out whether nurses with ARIC specialization perform male urethral catheterization. Aim 2: To find out whether nurses with ARIC specialization are interested in improvement of their knowledge of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
Zveřejnit od: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUPOVÁ, Pavla. Problematika přijmutí kompetence ke katetrizaci močového měchýře muže sestrou specialistkou (ARIP) . Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses cimmb6 cimmb6/2
19. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 5. 2014
Bulanova, L.
20. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.