Polina Nadtochaeva

Bakalářská práce

Využití ligninolytických enzymů v potravinářství

Uses of ligninolytic enzymes in the food industry
Anotace:
Ligninolytické enzymy jsou enzymy produkované dřevokaznými houbami a díky své vysoké reakční aktivitě a nízké specifitě se v poslední době staly důležitými enzymy pro biotechnologické využití. Tato práce stručně popisuje nejdůležitější ligninolytické enzymy a jejich reakční mechanismy a shrnuje způsoby využití těchto enzymů v potravinářském průmyslu. Velká pozornost je věnována biosenzorům, které se …více
Abstract:
Ligninolytic enzymes are produced by wood-decaying fungi, and due to their high reactivity and low specificity, they have recently become important enzymes for biotechnological use. This thesis briefly reviews the most important ligninolytic enzymes and their reaction mechanisms and summarizes the ways of using these enzymes in the food industry. Great attention is paid to biosensors, which are used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta