Bc. Lenka Brandtnerová

Diplomová práce

Úpadek portugalského koloniálního impéria v kontextu Teorie světového systému

Decline of the Portuguese colonial empire in the context of World-systems theory
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je politicko-ekonomickou analýzou Portugalska v období od konce druhé světové války (1945) do pádu autoritativního režimu (1974). Autorka se snaží zachytit interní vývoj v zemi v kontextu globálních trendů poválečného období. Portugalsko, malá a relativně zaostalá země na periferii Evropy, je v tomto období specifickým příkladem, jelikož se celosvětovým politicko-ekonomickým …více
Abstract:
The submitted thesis is a politico-economic analysis of Portugal in the time period of the end of the Second World War (1945) and a fall of the authoritarian regime in Portugal (1974). Aim of the thesis is to capture country's internal development in the context of global trends. Portugal, a small and relatively backward country situated on the European periphery, represents a specific example as it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta