Bc. Miroslav Krejsa

Bakalářská práce

Účetní závěrka v souladu s IFRS pro SME

Financial Statements According to IFRS for SMEs
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Účetní závěrka v souladu s IFRS pro SME“ je srovnání účetnictví podle české právní úpravy a podle mezinárodního účetního standardu IFRS pro malé a střední podniky. První část je zaměřena na teoretické vymezení rozdílů mezi těmito dvěma způsoby vedení účetnictví. Druhá část je věnována praktické aplikaci standardu na závěrku účetní jednotky.
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Financial statements in accordance with IFRS for SMEs“ is comparition of accounting in accordance with czech legislation and with international accounting standard IFRS for SMEs. The first part focuses on the theoretical definition of the differences between the two methods of accounting. The second part is devoted to the practical application of the standard on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta