Bc. Tomáš Chabada

Diplomová práce

Environmentálna (ne)spravodlivosť vo vzťahu k Rómom na východnom Slovensku

Environmental (in)justice: the case of Roma in eastern Slovakia
Abstract:
Environmental justice movement formed in the context of ethnic minorities fights in U.S. against their excessive exposure to the toxic waste threat. Activities of this movement encouraged the creation of paradigm of environmental justice frame that is used for the analysis of unequal distribution of environmental benefits and harms across the society. Framework was later expanded outside the U.S., …více
Abstract:
Hnutie za environmentálnu spravodlivosť vzniklo v kontexte bojov menšinových komunít v USA, proti ich nadmernému ohrozovaniu skládkami toxických odpadov. Aktivity hnutia podnietili vytvorenie rámca environmentálnej spravodlivosti, ktorý slúži k analýze nerovnomernej distribúcie environmentálnych prospechov a ohrození naprieč spoločnosťou. Tento rámec sa následne expandoval mimo USA, čo vyvolalo jeho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie