Theses 

Podnikatelský plán na založení restaurace "U Makové panenky" – Miroslava ŽAMPACHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Logistics and Management

Miroslava ŽAMPACHOVÁ

Bachelor's thesis

Podnikatelský plán na založení restaurace "U Makové panenky"

Business plan for establishing a restaurant "The poppy dolls"

Anotácia: V bakalářské práci ?Podnikatelský plán na založení restaurace? je zpracován podnikatelský plán, v němž jsou definovány jednotlivé jeho náležitosti a cíle pro které je vypracováván, tak aby mohl posloužit jako podklad při reálném zakládání restaurace. V teoretické části se autor zabývá základními informacemi o podnikatelském plánu, jeho strukturou a obsahem, věnuje se zde také problematice společného stravování. Praktickou část tvoří konkrétní a realistický podnikatelský plán pro založení reálné restaurace se zaměřením na cílovou sku-pinu zákazníků, kterou jsou rodiče s dětmi.

Abstract: In the bachelor thesis "The business plan for the establishment of a restaurant" is processing a business plan, so it will be can serve in establishing a restaurant. In theory part, the author deals basic information about the business plan, it´s structure and content. The practical part consists of a concrete and realistic business plan for establishing a real restaurant with a focus on the target group of customers, which are parents with children.

Kľúčové slová: podnikatelský plán, založení restaurace, společné stravování, cíle podnikání, segmentace trhu, právní forma podniku

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
  • Identifikátor: 20041

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20041 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ŽAMPACHOVÁ, Miroslava. Podnikatelský plán na založení restaurace "U Makové panenky". Prostějov, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 3. 2019 00:00, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz