Bc. Eliška Petriláková

Diplomová práce

Posouzení účinku časné fáze léčebné rehabilitace u pacientů po totální endoprotéze kolene pro revmatoidní artritidu

Examination of the effect of early phase medical rehabilitation in patients after total knee arthroplasty with rheumatoid arthritis
Anotace:
Diplomová práce studuje účinnost léčebné rehabilitace u pacientů po totální endoprotéze kolene s revmatoidní artritidou v subakutní fázi po operaci. Práce hodnotí vlivy léčebné rehabilitace na bolest, rozsah pohybu v kolenním kloubu a svalovou sílu musculus quadriceps femoris v pooperačním období u těchto pacientů.
Abstract:
This diploma thesis studies the effect of medical rehabilitation in patients after total joint replacement with rheumatoid arthritis in the subacute phase after surgery. The thesis also evaluates impacts of medical rehabilitation on the pain level, the range of motion of the knee joint and the postoperative strength of quadriceps femoris muscle in these patients.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Mrkvicová
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta