Ing. Mgr. Zuzana Hajná

Doctoral thesis

Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu

Equally Efficient Competitor Test in Competition Law
Abstract:
Tato práce se zabývá uplatněním „testu stejně efektivního soutěžitele“ při posuzování zneužití dominantního postavení jednáním vylučujícím ostatní soutěžitele. Použití tohoto testu upravuje sdělení Evropské komise z roku 2009, které zavádí více ekonomický přístup k prosazování čl. 102 Smlouvy o fungování EU. Práce se zaměřuje na obecná východiska a podstatu testu stejně efektivního soutěžitele, uvádí …more
Abstract:
This thesis deals with the application of the „as-efficient competitor test“ in assessing the abuse of a dominant position in the form of an exclusionary conduct. The application of the test is recommended in the European Commission Communication from 2009, which introduces more economic approach to the enforcement of the article 102 of the Treaty on the functioning of the European Union. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 3. 2020
  • Supervisor: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., JUDr. Jiří Kindl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta