Mgr. Kateřina Chytilová

Bakalářská práce

Kulturně-politické vztahy EU a USA (komparace vnějších aspektů evropské kulturní politiky a americké kulturní diplomacie)

Culturally-political Relations between the European Union and United States of America (Comparison of External Aspects of European Cultural Policy and American Cultural Diplomacy)
Anotace:
Práce si klade za cíl zkoumat míru zájmu EU a USA na budování vzájemných vztahů na bázi kulturních hodnot a postihnout míru propracovanosti jejich externích kulturně-politických agend, které o ně v rámci svých cílů v současné době usilují. Výzkumné otázky práce jsou následující: Jaké existují v současné době cíle a postupy Evropské unie v rámci své kulturní politiky ve vztahu k Spojeným státům americkým …více
Abstract:
This thesis aims to examine the rate of interest of the EU and the U.S. to build mutual relationships based on cultural values and cover the current degree of sophistication of their external cultural-political agendas. The fundamental questions of the thesis are: What are the current cultural-political aims and tools of the European Union and the United States in terms of their mutual relations? What …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Matušinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií