Mabrok Mohamed Elmrabet

Disertační práce

Human Resources Development and its Relation to Hotel Service Quality

Human Resources Development and its Relation to Hotel Service Quality
Anotace:
Disertační práce se zabývá hotelovým managementem v podmínkách Libye se zaměřením na řízení lidských zdrojů a jeho vliv na kvalitu hotelových služeb. Navrhuje několik nástrojů jako pomůcek pro rozhodování v oblasti dílčích hotelových aktivit, ukazuje možnosti jejich využití a komentuje jejich výsledky. Vychází rovněž z průzkumu ve vybraných hotelích libyjského hlavního města a na základě tohoto průzkumu …více
Abstract:
Thesis deals with hotel management issues in Libya focusing on human resources aspect and its influence on hotel service quality. It proposes several tools as a help for decision making in the field of particular hotel activities, demonstrates their utilization and com-ments their results. It also comes from a survey in selected hotels in the Libyan capital, and based on this survey it shows current …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Bláha
  • Oponent: Jan Sucháček, Mansoor Maitah, Pavel Žufan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management