Pavel BEZDĚČÍK

Bakalářská práce

Současný stav vlečkové sítě s ohledem na budoucí rozvoj těžby v ostravsko-karvinském revíru

Current development of rail sidings in respect to coal mining future development in Ostrava-Karviná region
Anotace:
Tato práce analyzuje historickou a současnou podobou vlečkové kolejové sítě společnosti Advanced World Transport. Dále je provedena analýza současného a budoucího využití vlečkové sítě s ohledem na budoucí stav těžby černého uhlí v Hornoslezské černouhelné pánvi, kde jsou přiblíženy možné varianty budoucího uplatnění vlečkové železniční sítě AWT.
Abstract:
This bachelor thesis analyses historical and current forms of rail sidings network managed by Advanced World Transport. Furthermore, thesis contains an analysis of current and future usage of siding rail transport considering future coal mining in Upper Silesian coal basin. At the end, possible variations of future development are described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Boruta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEZDĚČÍK, Pavel. Současný stav vlečkové sítě s ohledem na budoucí rozvoj těžby v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta