Mgr. Monika Veselá

Bachelor's thesis

Vztah mezi učitelem a žákem a jeho vliv na výchovně vzdělávací proces

Relationship between teacher and pupil and its influence on educative process
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vztahu mezi učitelem a žákem. Zaměřuji se především na jeho vliv na výchovně vzdělávací proces. V teoretické části pojednávám nejprve o potřebě vztahů v obecnější rovině, dále se zabývám učitelem a žákem. Uvádím zásady a rady, které napomáhají k navázání a rozvíjení dobrých vztahů a zároveň slouží jako prevence častých chyb, které vztahu škodí. Praktická část …viac
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the teacher-pupil relationship. I primarily focus on its impact on the educational process. In the theoretical part I analyse the need of relationships in general, then I concentrate on the teacher and the pupil. Further, I mention some principles and suggestions that can help to establish and develop a good relationship and that serve at the same time as prevention of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedúci: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta